PŘIHLÁŠKA FILMU - Ceske vize

České vize 2020
FOLLOW
Z pověření Ministerstva kultury ČR.
Organizátoři: NIPOS a Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Finanční zajištění: MKČR, Město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
67. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY FILMOVÉ TVORBY
ROŠKOTOVO DIVADLO a MALÁ SCÉNA - ÚSTÍ NAD ORLICÍ
17. - 21. června 2020
Přejít na obsah

PŘIHLÁŠKA FILMU

ČESKÉ VIZE > MINUTAFILM
Minutafilm je samostatná soutěž v rámci přehlídky České vize. Soutěže se může zúčastnit autor jakékoliv věkové kategorie, a to z České republiky nebo Slovenska. Každý autor může soutěžit maximálně se třemi snímky. Jednotlivé filmy nesmí být delší než 60 vteřin, a to včetně titulků. Filmy nemusí soutěžit v žádné krajské přehlídce a autor je přihlašuje přímo pořadateli níže uvedeným formulářem.
Uzávěrka příjmu filmů je 31.5.2020.
Film lze přihlásit:
a)  vyplněním elektronického formuláře na této stránce a elektronickým zasláním filmu na e-mailovou adresu minutafilm@seznam.cz pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com
b) stažením formuláře (vpravo), jeho vyplněním, oskenováním a následným zasláním elektronicky spolu s filmem na e-mailovou adresu minutafilm@seznam.cz
c) stažením formuláře (vpravo), jeho vyplněním, vytisknutím formuláře a jeho fyzickým zasláním spolu s filmem na adresu JBS STUDIO s.r.o., Rohozná 71, 569 72  Rohozná u Poličky
PŘIHLÁŠKA FILMU NA MINUTAFILM 2020

Kolonky označené * jsou povinné
PRESS

Created with WebSite X5
© JBS STUDIO s.r.o. 2019

KONTAKT
MgA. Jiří Forejt
telefon: 221 507 958
mobil: 723 744 883
e-mail: forejt@nipos.cz

Návrat na obsah